ข่าวสารจุฬาฯ

ฉีดวัคซีนแล้ว รับส่วนลดร้านค้าในสยามสแควร์ – สามย่าน

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ (PMCU) ร่วมกับร้านค้าย่านสยาม-สามย่าน สนับสนุนคนไทยฉีดวัคซีนเพื่อหยุดเชื้อโควิด-19 เพียงแค่แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนก็รับส่วนลดพิเศษได้ทันที

ได้รับวัคซีนแล้วมาช้อปต่อ ห้ามพลาด! ตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2564 (หรือตามที่ร้านค้ากำหนด)

หมายเหตุ :
เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทร้านค้าที่ร่วมรายการกำหนด ตรวจสอบรายละเอียด และเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ร้านค้า
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย