ข่าวสารจุฬาฯ

PSY TALK เสวนาวิชาการ “ความเหลื่อมล้ำในช่วงการระบาดของโรค COVID-19”

คณะจิตวิทยา จุฬาฯ จัด PSY TALK เสวนาวิชาการ เรื่อง “ความเหลื่อมล้ำในช่วงการระบาดของโรค COVID-19” ในวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564  เวลา 11.00-12.00 น.

เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ สวัสดิการสังคม ข่าวสาร และการเยียวยา รวมถึงผลกระทบของ COVID-19 ทั้งในการดำเนินชีวิตและในทางจิตวิทยา โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

 • รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์
  อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ และนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ เจ้าของเพจ อ๋อ มันเป็นอย่างนี้นี่เอง by อาจารย์เจษฎ์
 • คุณคริส โปตระนันทน์
  นักวิชาการด้านกฎหมาย และผู้ก่อตั้งกลุ่มประชาชนอาสา เพจ เส้นด้าย – Zendai
 • อ.ดร.เจนนิเฟอร์ ชวโนวานิช
  อาจารย์ประจำแขนงวิชาจิตวิทยาทรัพยากรมนุษย์และการทำงาน คณะจิตวิทยา จุฬาฯ
 • อ.ดร.หยกฟ้า อิศรานนท์
  อาจารย์ประจำแขนงวิชาจิตวิทยาสังคม คณะจิตวิทยา จุฬาฯ

ผู้สนใจสามารถรับชมผ่านทาง Facebook Live ที่ Facebook Page : บริหารชีวิตด้วยจิตวิทยา

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย