ข่าวสารจุฬาฯ

สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยฯ บริจาคสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยโควิด-19 ผ่านคณะครุศาสตร์

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 ศ.กิตติคุณ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง นายกสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยฯ พร้อมด้วย ดร.อัญชุลี สิมะเสถียร อุปนายกฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก เลขาธิการ ผศ.ดร.สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล รองเลขาธิการและฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ ดร.พิมพ์พันธุ์ ศรีพิพิธ อนุกรรมการฝ่ายประสานงาน ได้มอบสิ่งของสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 ผ่านคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ โดยมี ผศ.ดร.ยศวีร์ สายฟ้า รองคณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ รับมอบ

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย