ข่าวสารจุฬาฯ

สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยฯ บริจาคสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยโควิด-19 ผ่านคณะครุศาสตร์

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 ศ.กิตติคุณ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง นายกสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยฯ พร้อมด้วย ดร.อัญชุลี สิมะเสถียร อุปนายกฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก เลขาธิการ ผศ.ดร.สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล รองเลขาธิการและฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ ดร.พิมพ์พันธุ์ ศรีพิพิธ อนุกรรมการฝ่ายประสานงาน ได้มอบสิ่งของสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 ผ่านคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ โดยมี ผศ.ดร.ยศวีร์ สายฟ้า รองคณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ รับมอบ

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย