ข่าวสารจุฬาฯ

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Digital Literacy”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลนิธิ อรุณ สรเทศน์ ร่วมกับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดการบรรยายพิเศษภายใต้โครงการอาศรมความคิด อรุณ สรเทศน์ ณ ลานเกียร์ (เปิดโลกลานเกียร์)  เรื่อง “Digital Literacy” โดย ดร.ชนิกานต์ จิรา Head of True Digital Academy – True Digital Academy บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  ในวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น. ผ่านระบบ Online Zoom Meeting และผ่านช่องทาง Facebook Live คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล 9 ด้าน เพื่อนไปปรับใช้ในการเรียนการสอนและใช้ในชีวิตประจำวัน

ลงทะเบียนเข้าฟังการบรรยายได้ที่ https://truelab.info/membership/programs/digital_literacy หรือสแกนคิวอาร์โค้ดในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณศิริกัญญา พงษ์ทองเจริญ ภารกิจบูรณาการการศึกษา ฝ่ายวิชาการ โทร. 0-2 21-7812 หรือ E-mail: Sirikanya.po@chula.ac.th

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย