ข่าวสารจุฬาฯ

Food For Fighters หารือ UNDP “ข้าวแสนกล่อง” ขจัดหิวโหยช่วงโควิด-19

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ เครือข่าย Food For Fighters นำโดย คุณพันชนะ วัฒนเสถียร ผศ.ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ คุณอธิศีล ธัญญ์ ณ ป้อมเพชร ผู้ก่อตั้ง The Sharpener และ กรรมการอำนวยการสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ(สนจ.) คุณปิยาภรณ์ แสนโกศิก ผู้ก่อตั้ง บริษัท ทีพีเอ็น โกลบอล จำกัด และคุณอแมนด้า ชาลิสา ออบดัม มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2563  เข้าพบนายเรอโน เมแยร์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย เพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการ Food For Fighters ปีที่ 2 พร้อมหารือแนวทางความร่วมมือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (The Sustainability Developmdent Goals : SDG) เป้าหมายที่ 2 เพื่อยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร และยกระดับโภชนาการสำหรับทุกคนในทุกวัย เป้าหมายที่ 12 การบริโภคและผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ และเป้าหมายที่ 16 การส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม สร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 

โครงการ Food For Fighters ปีที่ 2 ณ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ เยียวยาความรุนแรงของสถานการณ์โควิด-19 ระบาดในพื้นที่ชุมชนแออัดในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มากกว่า 40 ชุมชน มีผู้ต้องกักตัวราว 200,000 คน โดยจัดทำภารกิจพิเศษ “ข้าวแสนกล่อง” รับบริจาคอาหารกล่องจากเครือข่ายนิสิตเก่าจุฬาฯ และผู้มีจิตศรัทธานำส่งให้ชุมชนมาตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคมที่ผ่านมา กว่า 170,000 กล่อง นอกจากนี้ยังได้พัฒนาช่องทางการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมผ่าน QR Code ที่ข้างกล่องอาหารโดยคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ และใช้เป็นแบบสำรวจความต้องการขอรับความช่วยเหลืออื่น ๆ ในยามวิกฤตอีกด้วย  

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย