ข่าวสารจุฬาฯ

เสียงชื่นชมศูนย์บริการวัคซีนจุฬาฯ ผู้รับบริการประทับใจ

ศูนย์บริการวัคซีนโควิด-19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ชั้น 4 จามจุรีสแควร์ ให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนซึ่งเป็นกลุ่มบุคลากรทางการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ และผู้ให้บริการสาธารณะจากองค์กรต่างๆ รวมถึงบุคลากรและนิสิตจุฬาฯ ด้วยมาตรฐานการให้บริการที่เน้นความปลอดภัย ปูพรมฉีดวัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด และมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ตลอดระยะเวลากว่าเดือนครึ่งที่ศูนย์บริการวัคซีนจุฬาฯ เปิดให้บริการ ได้รับการตอบรับจากผู้รับบริการในด้านต่างๆ เป็นอย่างดี มีการจัดระบบที่อำนวยความสะดวกและรวดเร็ว เป็นที่ประทับใจของผู้เข้ารับบริการ

นิศมา วงศ์นิติพัฒน์ นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ  เล่าว่าทั้ง 7 จุดให้บริการของศูนย์บริการวัคซีนจุฬาฯ มีระบบที่ชัดเจน รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก การได้รับวัคซีนเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าฝึกงานตามแผนที่วางไว้ และเป็นการป้องกันตัวเองอีกด้วย

คุณรัชญา ไชยนา คุณครูโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย หนึ่งในบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการวัคซีน มีความประทับใจในระบบและการทำงานของจิตอาสาภายในศูนย์บริการวัคซีนจุฬาฯ

“เรามารับการฉีดวัคซีนที่นี่เพราะมั่นใจทั้งวัคซีนและบุคลากรของจุฬาฯ ฉีดแล้วรู้สึกมั่นใจ พร้อมทำหน้าที่ในการสอนหนังสือเมื่อโรงเรียนเปิดเทอม” คุณรัชญากล่าวถึงด้วยความไว้วางใจในการดำเนินงานของจุฬาฯ และเชื่อว่าการฉีดวัคซีนเป็นสิ่งที่ดี ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง

ผู้ที่เข้ารับวัคซีนเป็นเข็มที่สองอย่าง ส.ต.อ.เอกภพ อ่อนเจริญ ตำรวจท่องเที่ยว กล่าวชื่นชมการทำงานและการบริหารงานของจิตอาสาภายในศูนย์บริการวัคซีนที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการของศูนย์บริการวัคซีนจุฬาฯ มีการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เจ้าหน้าที่มีการบริหารจัดการรวดเร็วดีมาก การได้รับวัคซีนเป็นการช่วยป้องกันการแพร่กระจายของโรคและช่วยลดอัตราการป่วยหรือการเสียชีวิตจาก COVID-19

คุณอรรถยา พรหมโส พนักงานห้างสรรพสินค้าโลตัส สาขาจามจุรีสแควร์ เผยถึงข้อดีของการฉีดวัคซีนคือเป็นการเตรียมตัวเองให้พร้อมในการให้บริการลูกค้า ช่วยป้องกันทั้งตนเองและผู้อื่น การฉีดวัคซีนไม่น่ากลัว หากเตรียมตัวมาดี พักผ่อนให้เพียงพอก็ไม่ต้องเป็นกังวล การให้บริการที่ศูนย์บริการวัคซีนจุฬาฯดำเนินการได้ดีมาก เป็นลำดับขั้นตอน สถานที่ฉีดวัคซีนก็สะดวก ปลอดโปร่ง เจ้าหน้าที่ให้บริการดี

คุณบุญจันทร์ วันนามน พนักงานร้านอาหารฟูจิ สาขาจามจุรีสแควร์ เล่าว่า การทำงานร้านอาหารต้องให้บริการลูกค้าในแต่ละวันจำนวนมาก การฉีดวัคซีนทำให้มั่นใจเรื่องความปลอดภัยในการทำงานมากขึ้น รวมทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย