ข่าวสารจุฬาฯ

เชิญฟังการบรรยาย โครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “จากตัวบทวรรณกรรมสู่ภาพยนตร์และสื่อสมัยใหม่”

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญฟังการบรรยายในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม ประจำเดือนกรกฎาคม เรื่อง “จากตัวบทวรรณกรรมสู่ภาพยนตร์และสื่อสมัยใหม่” โดย อาจารย์ ดร.ชื่นสุมน ธรรมนิตยกุล อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00-15.30 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมฟัง ถาม-ตอบ และแลกเปลี่ยนทาง Zoom ได้ที่ https://forms.gle/RwwB58uvM9odYSqA8

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2218-4870

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย