ข่าวสารจุฬาฯ

คณะจิตวิทยา จุฬาฯ จัดเสวนาออนไลน์ เรียนรู้ลักษณะหลงตัวเอง ผ่านมุมมองวัฒนธรรมโปแลนด์

ศูนย์ East-West คณะจิตวิทยา จุฬาฯ จัดเสวนาออนไลน์ “Collective Narcissism and Religiosity in Poland and Cross-Cultural Context” ในวันจันทร์ที่​ 5 กรกฎาคม 2564​ เวลา​ 16.00-17.30 น. เพื่อเรียนรู้ลักษณะการหลงตัวเองในกลุ่มที่เป็นสมาชิกกับความเลื่อมใสทางศาสนา ผ่านมุมมองวัฒนธรรมของโปแลนด์ โดยวิทยากรจาก Cross-Cultural Psychology Centre (CSWU) มหาวิทยาลัย Cardinal Stefan Wyszynski เมืองวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์

– Magdalena Żemojtel-Piotrowska, PhD อาจารย์จิตวิทยา ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาข้ามวัฒนธรรม จิตวิทยาสังคมและจิตวิทยาการเมือง รวมถึงบุคลิกภาพแบบหลงตนเอง จิตวิญญาณ กระบวนการวิจัยและการปรับเปลี่ยนตามวัฒนธรรม

– Jarosław Piotrowski, PhD อาจารย์จิตวิทยา ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาข้ามวัฒนธรรม จิตวิทยาสังคม จิตวิทยาศาสนาและจิตวิญญาณ บุคลิกภาพแบบหลงตนเองและสุขภาวะทางจิต

ผู้สนใจสามารถร่วมฟังการเสวนาผ่านทาง Facebook Live ที่ Facebook Page : Psychology CU

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเสวนาผ่าน ZOOM Meeting ที่ https://forms.gle/hKezi1spywWnHhhf8

หรือสแกน QR code ผ่านโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์


อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย