ข่าวสารจุฬาฯ

คอร์สเรียนออนไลน์จากจุฬาฯ CHULA MOOC ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

ขอเชิญผู้สนใจร่วมเรียนรู้ทางออนไลน์กับ คอร์สเรียนออนไลน์จากจุฬาฯ CHULA MOOC ประจำเดือนกรกฎาคม 2564  ที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนแล้ว และเริ่มเรียนในวันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป  ประกอบด้วยรายวิชาต่างๆ ที่น่าสนใจ ดังนี้

  • ความปกติใหม่ในอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทย (BIM)  รุ่นที่ 1
    https://mooc.chula.ac.th/courses/228

อ่านวิธีการใช้งาน Website และ วิธีการลงทะเบียนเรียนได้ที่  https://mooc.chula.ac.th/how-to

สอบถามเพิ่มเติม
Facebook : https://facebook.com/CHULAMOOC
Email : chulamooc@chula.ac.th

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย