ข่าวสารจุฬาฯ

รมช.ศธ. หนุน “ข้าวแสนกล่อง” ช่วยชุมชนที่กักตัวและศูนย์พักพิงผู้อพยพจากไฟไหม้โรงงานกิ่งแก้ว

เมื่อวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์ Food for Fighters สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ นำคณะนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมพร้อมฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของศูนย์ Food for Fighters  พร้อมให้กำลังใจเครือข่าย Food for Fighters และร่วมทำถุงยังชีพสร้างสรรค์จากวัตถุดิบที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ  รวมทั้งยังได้บริจาคอาหารกล่องร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาฯด้วย การบริจาคอาหารกล่อง 4,070 กล่องในครั้งนี้ นอกจากจะกระจายให้กับชุมชนที่ต้องกักตัวตามปกติ แล้ว ยังได้นำส่งไปที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้อพยพกรณีเหตุไฟไหม้โรงงานกิ่งแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าวเป็นการเร่งด่วนอีกด้วย 
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถบริจาคอาหารกล่องและสิ่งของที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องกักตัว โดยนำส่งได้ที่สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2564 หรือร่วมบริจาคเงินสมทบทุนได้ที่ บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 109-2-49780-3 ชื่อบัญชี มูลนิธิคุวานันท์ 

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย