ข่าวสารจุฬาฯ

“กล่องรอดตาย” พร้อมระบบ QR Code เพื่อติดตามอาการ และช่วยหาเตียง สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ต้องรักษาตัวที่บ้าน

เมื่อวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ นำโดย ศ.ดร.อนงค์นาฏ สมหวังธนโรจน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย และ ผศ.ดร.จุฑามาศ รัตนวราภรณ์ ประธานหลักสูตรวิศวกรรมชีวเวช ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ บริษัท เอนจินไลฟ์ จำกัด The Sharpener และผู้มีจิตศรัทธา ได้มอบต้นแบบ “กล่องรอดตายพร้อมระบบ QR code เพื่อติดตามอาการ และช่วยหาเตียง” จำนวน 100 กล่อง และอุปกรณ์สำหรับการผลิตเพิ่มจำนวนกว่า 1000 กล่อง ให้กับสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เพื่อนำไปมอบให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ต้องรักษาตัวที่บ้าน ในระหว่างรอเตียง เพื่อเป็นการช่วยเหลือดูแลเบื้องต้น ลดความเสี่ยงต่อการป่วยหนักและเสียชีวิต

ภายในกล่องรอดตาย ประกอบด้วย ปรอทวัดไข้แบบแก้ว จำนวน 1 แท่ง เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ยาพาราเซตามอล 500 มิลลิกรัม จำนวน 5 แผง ยาฟ้าทะลายโจร 450 มิลลิกรัม จำนวน 90 แคปซูล หน้ากากอนามัย จำนวน 15 ชิ้น เจลแอลกอฮอล์ 40 มิลลิลิตร จำนวน 1 หลอด พร้อมกับระบบ QR code เพื่อติดตามอาการ และช่วยหาเตียง

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย