ข่าวสารจุฬาฯ

ขอเชิญชาวจุฬาฯ ออกกำลังกายออนไลน์กับโครงการชาวจุฬาฯ สง่างาม เชิญชมคลิปออกกำลังกายย้อนหลัง 24 ชั่วโมง

ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ ขอเชิญชาวจุฬาฯ ร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในช่วง Work from Home  สามารถชมคลิปออกกำลังกายย้อนหลังได้ 24 ชั่วโมง หรือเข้าร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพออนไลน์ Live ตามวันเวลาและเวลา ดังนี้

ซุมบ้า

วันจันทร์ พุธ และศุกร์ เวลา 17.10 -18.10 น.

Fit Fun and Firm

วันอังคาร เวลา 18.10 – 19.10 น.

วันพฤหัสบดี เวลา 17.10 – 18.10 น.

โยคะ

วันอังคาร และวันศุกร์ เวลา 17.10 – 18.10 น.

เข้าร่วมออกกำลังกายและชมคลิปย้อนหลังได้ทางเพจชาวจุฬาฯ สง่างาม
https://www.facebook.com/groups/572260453469011

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2218-2816 หรือ 0-2218-2848

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย