ข่าวสารจุฬาฯ

กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตจุฬาฯ ปีการศึกษา 2563 วันฝึกซ้อม และวันถ่ายภาพหมู่บัณฑิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 และวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 ณ หอประชุมจุฬาฯ โดยกำหนดการคณะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและกำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตคณะต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้

กำหนดคณะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (ไทย) (อังกฤษ)
กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตคณะต่างๆ (ไทย) (อังกฤษ)
กำหนดการวันถ่ายภาพหมู่บัณฑิต (ไทย) (อังกฤษ)

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานการทะเบียน จุฬาฯ https://www.reg.chula.ac.th/graduation.html

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย