ข่าวสารจุฬาฯ

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ เชิญชมละครเวที “เสียงรถลากจากหุบเขาอุบาสุเทะ”

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ เชิญชมละครเวที เรื่อง “เสียงรถลากจากหุบเขาอุบาสุเทะ” ผลงานในโครงการวิจัยการสร้างสรรค์สื่อการแสดงร่วมสมัย ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากตำนานการทิ้งคนชราในเรื่องเล่าของญี่ปุ่น เพื่อสะท้อนปัญหาการทอดทิ้งผู้สูงอายุในสภาวะบีบคั้น และสำรวจความหมายของความกตัญญูที่มักถูกตั้งคำถามในปัจจุบัน

“เสียงรถลากจากหุบเขาอุบาสุเทะ” ถ่ายทอดเรื่องราวของครอบครัวยากแค้นในชนบทของญี่ปุ่นในสมัยเอโดะ ‘โอริน’ หญิงม่าย และลูกชายของเธอ ‘ฮิมะโระ’ ทั้งสองกำลังจะนำ ‘มิยะซุ’ ชายชราขาเป๋ของบ้าน ไปทิ้งตามธรรมเนียมเพื่อไม่ให้เป็นภาระอีกต่อไป ชะตากรรมของพวกเขาจะเป็นอย่างไร ติดตามชมได้ในละครเวที เรื่อง เสียงรถลากจากหุบเขาอุบาสุเทะ

ติดตามช่องทางการรับชมได้ในแพลตฟอร์มออนไลน์เดือนสิงหาคมนี้


จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย