ข่าวสารจุฬาฯ

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สนับสนุนอาหารปรุงสุกแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ได้แก่ นางสาวมนฤดี เข็มทำ นายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ นางสาวมธุรดา กระเดื่องเดช และนางสาวอานีซะห์ ลาเตะ ได้มอบอาหารปรุงสุก (อาหารกล่อง) จำนวน 300 กล่องแก่ชุมชนบ้านครัวที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ปัจจุบันชุมชนบ้านครัว บ้านครัวตะวันตก มีประชาชนอาศัยอยู่ทั้งสิ้น 238 หลังคาเรือน 1,238 ครอบครัว บ้านครัวเหนือ มี 950 หลังคาเรือน สมาชิกรวมกว่า 3,000 คน ซึ่งมีผู้ป่วยที่รอการรักษา ผู้ป่วยที่รักษาตัวที่บ้าน และต้องกักตัวเนื่องจากอยู่ในกลุ่มเสี่ยง

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย