ข่าวสารจุฬาฯ

เชิญฟังการบรรยายเรื่อง “Change” กลยุทธ์การปรับตัวขององค์กรให้อยู่รอดท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ ขอเชิญบุคลากรและผู้ที่สนใจฟังการบรรยายพิเศษ ผ่านโปรแกรม ZOOM ในหัวข้อ “Change”  โดยคุณสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร กรรมการและผู้จัดการโรงกลั่นน้ำมัน บริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 – 17.00 น. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกลยุทธ์การปรับตัวขององค์กรและการบริหาร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงให้สามารถอยู่รอดได้ และการเตรียมตัวเพื่อการก้าวอย่างมั่นคง

ผู้สนใจสามารถละทะเบียนเข้าฟังการบรรยายได้ที่ https://forms.gle/E3gRye949XQFdLz38
หรือสแกน QR code ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย