ข่าวสารจุฬาฯ

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ห้องเรียนความรู้รอบตัวจากเรื่องราวในพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งน่าน รุ่นที่ 4”

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ห้องเรียนความรู้รอบตัวจากเรื่องราวในพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งน่าน รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 เรื่องสมุนไพรน่าน” ณ บ้านเชียงยืน ต.บ่อสวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน มีครู และนักเรียนโรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร จังหวัดน่าน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย