ข่าวสารจุฬาฯ

“กล่องรอดตาย” ช่วยผู้ป่วยโควิด-19 ที่กักตัวที่บ้าน

เมื่อวันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 ณ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ผศ.ดร.จุฑามาศ รัตนวราภรณ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมชีวเวช คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับ
“กล่องรอดตาย” ต้นแบบช่วยผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาตัวที่บ้านระหว่างรอเตียง ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ กับสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น ลดความเสี่ยงต่อการป่วยหนักและเสียชีวิต

ภายใน “กล่องรอดตาย” ประกอบด้วยปรอทวัดไข้ 1 แท่ง เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว 1 เครื่อง ยาพาราเซตามอล 500 มิลลิกรัม 5 แผง ยาฟ้าทะลายโจรแบบแคปซูล 450 มิลลิกรัม 1 กระปุก หน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ 1 หลอด บนกล่องจะมี QR code ที่ผู้ป่วยสามารถสอบถามอาการ และทำตามคำแนะนำในคลิปวิดีโอได้

ผศ.ดร.จุฑามาศ รัตนวราภรณ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมชีวเวช คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เปิดเผยถึงการนำกล่องรอดตายมาใช้งานจริงว่า กล่องรอดตายนี้จะใช้งานควบคู่กับรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษพระราชทาน ที่ออกตรวจเชิงรุกตามพื้นที่ต่างๆ หากพื้นที่ไหนพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เจ้าหน้าที่จะแจกกล่องต้นแบบนี้ให้ผู้ป่วยไปดูแลตัวเองในเบื้องต้น ที่ผ่านมาได้ผลิตกล่องรอดตายไปแล้วกว่า 1,000 กล่อง และจะทำอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย