ข่าวสารจุฬาฯ

เชิญชมนิทรรศการออนไลน์ “การอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)”

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลันนเรศวร และสถาบันอาศรมศิลป์ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าชมนิทรรศการออนไลน์ และร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ “การอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)” ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2564

พบกับกิจกรรม  Virtual Tour เที่ยวชมหัวลำโพงและแหล่งท่องเที่ยวรอบหัวลำโพง และกิจกรรมที่ให้สาระความรู้ที่น่าสนใจมากมาย

  • เรื่องราวความเป็นมาของสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)
  • ผลการศึกษา กรอบการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) ทั้งการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ระบบโลจิสติกส์ เพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ รวมถึงรูปแบบการบริหารจัดการด้านการลงทุน และความเป็นไปได้ทางการเงินเพิ่มรองรับการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของพื้นที่
  • เวทีสาธารณะ เพื่อแสดงความคิดเห็นต่อการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)
  • แสดงผลการประกวดการออกแบบ “การอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)”
  • Visual Tour เส้นทางท่องเที่ยวหัวลำโพงและชุมชนใกล้เคียง ทั้ง 4 เส้นทาง

ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ทาง https://hlpvirtualtour.com/
หรือสแกน QR code ผ่านโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย