ข่าวสารจุฬาฯ

รับสมัครโครงการอบรมความรู้พื้นฐานจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

คณะจิตวิทยา จุฬาฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม “โครงการอบรมความรู้พื้นฐานจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ประจำปี 2564” ระหว่างวันที่ 2 – 11 สิงหาคม 2564 (วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 18.00 – 21.00 น. วันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น.) อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยคณาจารย์จากคณะจิตวิทยา จุฬาฯ

  • อ.ดร.เจนนิเฟอร์ ชวโนวานิช บรรยายในหัวข้อ “Psychology, I/O and research” และ “Organization psychology: Job Attitudes and behaviors” รวมถึง “Organization psychology: Motivation”
  • ผศ.ดร.ประพิมพา จรัสรัตนกุล บรรยายในหัวข้อ “Industrial psychology: Process and its components, Industrial psychology: Personality” และ “Organization psychology: Motivation”
  • อ.ดร.วิทสินิ บวรอัศวกุล บรรยายในหัวข้อ “Organization psychology: Leadership and Teams Development และ Emotional Skills of Leadership”
  • อ.ดร.พูลทรัพย์ อารีกิจ บรรยายในหัวข้อ “Emotional Skills of Leadership”
  • ศ.ดร.อรัญญา ตุ้ยคัมภีร์ บรรยายในหัวข้อ “Work-related stress and well-being”

ผู้สนใจสามารถชำระค่าเรียนและลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้
ที่ https://forms.gle/U3Puyi8MmocbyGto8

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้
ที่ https://smarterlifebypsychology.com/psy-io-64/

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 09-6720-6232
E-mail: wathinee.s@chula.ac.th

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย