ข่าวสารจุฬาฯ

อบรม Quick MBA for SMEs: Chula We2We Market จุฬาฯ แก้วิกฤตพิชิต Covid-19: ธุรกิจอาหาร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ จัดอบรมออนไลน์  “Quick MBA for SMEs: Chula We2We Market จุฬาฯ แก้วิกฤตพิชิต Covid-19: ธุรกิจอาหาร”  ในวันจันทรที่ 26 กรกฎาคม 2564 เวลา 18.00 – 20.00 น. ฟังวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจมาให้ความรู้เกี่ยวกับทางรอดของธุรกิจอาหาร ในสถานการณ์โควิด-19 ประกอบด้วย
–  รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ
– คุณวสิษฐ แต้ไพสิฐพงศ์ CEO เบทาโกร

– คุณปิลันธนี สุวรรณบุปผา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ไปรษณีย์ไทย
– คุณจรัลพจน์ รุจิราโสภณ CEO ส.ขอนแก่น

– คุณโศจินันท์ อวิรุทธ์วรกุล เจ้าของร้าน กิน-เตี๋ยว-กัน 
ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาฯ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมฟรี พร้อมรับสิทธิประโยชน์จากเบทาโกรและไปรษณีย์ไทย ที่  https://docs.google.com/forms/d/1qzWAyIR-t1RkfjYCoMJV0Ht9N4VedTqn9_J25vVHx80/edit?usp=sharing หรือสแกนคิวอาร์โค้ดได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

รับชมได้ที่เฟสบุ๊กเพจ: Chulalongkorn Universityและเฟสบุ๊กเพจเครือข่ายพันธมิตร
– ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย: ทปอ
– CBSchula
– CBSacademy
– จุฬาฯ มาเก็ตเพลส
– Brand Buffe

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย