ข่าวสารจุฬาฯ

ศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ บริการปรึกษาออนไลน์ผ่านระบบ Telemedicine

ศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เปิดให้บริการระบบโทรเวชกรรม  (Telemedicine) เนื่องในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 เพื่อเป็นช่องทางในการขอรับคำปรึกษาและคำแนะนำในการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยง รวมถึงปรึกษาอาการป่วยและวินิจฉัยอาการเบื้องต้นแบบออนไลน์ ครอบคลุมถึงการบริการจัดส่งยาถึงบ้าน และติดตามผลการรักษาต่อเนื่อง เริ่มให้บริการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-15.00  น.

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/8eiqbx3fX6H9SxeQ7

หรือสแกน QR code ผ่านโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย