ข่าวสารจุฬาฯ

ขอแสดงความยินดีกับน้องเทนนิส นิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา คว้าเหรียญทองโอลิมปิกส์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ เรืออากาศตรีหญิง พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ หรือน้องเทนนิส นิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่สามารถคว้าเหรียญทองโอลิมปิกส์ ได้สำเร็จ นับเป็นเหรียญทองประวัติศาสตร์เหรียญแรกของกีฬาเทควันโดไทย และเป็นเหรียญรางวัลแรกของทัพนักกีฬาไทยใน Tokyo 2020

เรืออากาศตรีหญิง พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ เกิดเมื่อ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2540  สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเทพลีลา กรุงเทพมหานคร  และระดับปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย