ข่าวสารจุฬาฯ

แนะ บน แนว สาธิตจุฬาฯ EP.2 ทิศทางอาชีพวิศวกรไทยในยุค 4.0

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ร่วมกับโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม และโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ขอเชิญผู้สนใจร่วมการสัมมนา “แนะ บน แนว สาธิตจุฬาฯ” EP.2 “ทิศทางอาชีพของวิศวกรไทยในยุค 4.0”  โดย ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คำตอบในเรื่องนี้ ดำเนินรายการโดย อ. ดร.รับขวัญ ภูษาแก้ว หัวหน้าศูนย์แนะแนว โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ในวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 18.30 น.  เป็นต้นไป

ติดตามรับชมได้ทางเพจ Facebook CUD PTA Knowledge Channel https://www.facebook.com/Satitchulapta


อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย