ข่าวสารจุฬาฯ

วิศวฯ จุฬาฯ ส่งมอบหุ่นยนต์ปิ่นโตพระราชทานให้โรงพยาบาลสนามจังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ส่งมอบหุ่นยนต์ปิ่นโตพระราชทาน ซึ่งเป็นหุ่นยนต์และอุปกรณ์สนับสนุนทางการแพทย์ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาลสนามแห่งที่สามของจังหวัดสุพรรณบุรี ณ อาคารปฏิบัติธรรม วัดตรีวิสุทธิธรรม โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และ นพ.เล็ก น้าประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนเจดีย์ เป็นประธานเปิดโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ และรับมอบหุ่นยนต์ปิ่นโตจาก รศ.ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ และอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งเป็นตัวแทนส่งมอบหุ่นยนต์ในครั้งนี้

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย