ข่าวสารจุฬาฯ

เชิญร่วมแข่งขันออกกำลังกาย Wall Squat ออนไลน์ ลุ้นรับเสื้อกีฬา ฟรี!

ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ เชิญชวนนิสิต อาจารย์ บุคลากร นักเรียนสาธิตจุฬาฯ และสมาชิกศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน Wall Squat ออนไลน์ (ย่ออึด) ลุ้นรับเสื้อกีฬา ฟรี!

กติกาการเข้าร่วมกิจกรรม

  1. ประเภทการแข่งขันแยกประเภทชายและหญิง
  2. ท่าที่ถูกต้อง ตัวตรง ศีรษะและหลังชิดกำแพงตลอดเวลา เข่าไม่เลยปลายเท้า ต้นขาขนานกับพื้น
  3. ถ่ายคลิปวิดิโอด้านข้างให้เห็นทั้งตัว จับเวลาตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ
  4. การตัดสินจะดูเวลาที่ทำได้นานที่สุด และท่าที่ถูกต้อง (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการเท่านั้น)
  5. ถ้าเวลาเท่ากันจะตัดสินจากวัน-เวลาการส่งคลิปวิดิโอ ผู้ที่ส่งก่อนจะเป็นผู้ชนะ
  6. ผู้แข่งขัน 1 คน สามารถส่งคลิปได้เพียง 1 คลิปเท่านั้น

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-13 สิงหาคม 2564 ที่ docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSco5sOEXbaIVsRXAVORcqydDiAtom0MbwVr2kGJ0xCtoFGY5Q/viewform

ส่งคลิปการแข่งขันได้ตั้งแต่วันที่ 16-18 สิงหาคม 2564 ทางอีเมล์ cusc.operation@gmail.com

ประกาศผลการแข่งขัน วันที่ 23 สิงหาคม 2564

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0-2218-2848 หรือ 0-2218-2843

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย