ข่าวสารจุฬาฯ

ASEAN MTI จัดงานน้อมเกล้าถวายพระพรเฉลิมพระชนม์ชัยมงคล พระจักรีวงศ์มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ศูนย์พหุภาษาแปลและล่ามแห่งอาเซียน (ASEAN MTI) และกลุ่มราชสกุล องค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยยโสธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และสมาคมสหวิทยาการเพื่อการวิจัยฯ ขอเชิญร่วมงาน “น้อมเกล้าถวายพระพรเฉลิมพระชนม์ชัยมงคล พระจักรีวงศ์มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” ในวันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564  เวลา 13.30 – 17.00 น.

โดยได้รับเกียรติจาก H.I.M Empress Shebah Debra Amelia Kasambu’RA (PhD) – Queen Shebah III of African Kingdoms Federation (55 ประเทศ) และรองประธานคณะกรรมการสันติภาพโลก ประจำสหภาพแอฟริกา (World Peace Committee) ที่เพิ่งได้รับการถวายตำแหน่งเป็น Universal World for Peace Ambassador ทรงร่วมมีพระราชดำรัสเรื่อง “การพัฒนาที่ยั่งยืนและสันติภาพ” ในโอกาสนี้ด้วย


ในงานมีองค์กรร่วมจาก 5 ทวีป ได้แก่ เอเชีย แอฟริกา อเมริกา ยุโรป และออสเตรเลียร่วมถวายพระพร มีการนำเสนอบทความ การเสวนาด้านวิชาการและเทคโนโลยีล้ำยุค การแสดงวงมโหรีข้ามทวีป และการเชิญชวนปลูกต้นไม้คนละต้นให้โลกเขียวขจี

ผู้สนใจรับชมงานทางออนไลน์ผ่านทาง https://zoom.us/j/93983820510?pwd=YUhpdVhyYlAxaEc2NE5uSmhtdC8zQT09

Meeting ID: 939 8382 0510

Passcode: 873149

หรือสามารถเข้าร่วมงานผ่านทาง QR Code

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://aseanmti.org/event/celebrations-of-his-majesty-the-king-of-thailands-birthday

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย