ข่าวสารจุฬาฯ

SHECU เชิญเข้าร่วมกิจกรรมในงานสัปดาห์ความปลอดภัย ครั้งที่ 4 “Chula Safety 2021 ชีวิตวิถีใหม่สู่ความปลอดภัยอย่างยังยืน “

ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (SHECU) ขอเชิญชวนชาวจุฬาฯ และผู้ที่สนใจร่วมงานสัปดาห์ความปลอดภัย ครั้งที่ 4 “Chula Safety 2021 ชีวิตวิถีใหม่สู่ความปลอดภัยอย่างยังยืน” (New Normal Lifestyle for Sustainable Safety)”  ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2564

พบกับกิจกรรมส่งเสริมความรู้ การอบรม  สัมมนา และเวทีเสวนาในหัวข้อต่าง ๆ รวมทั้งกิจกรรมร่วมสนุกชิงรางวัล

สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://bit.ly/CUSafety2021

หรือสแกนคิวอาร์โค้ดได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2218-5222 , 09-9132-6622

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย