ข่าวสารจุฬาฯ

อบรม “Quick MBA for SMEs: Chula We2We Market” จุฬาฯ แก้วิกฤตพิชิต Covid-19: ทางรอดธุรกิจโรงแรมและที่พัก

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม “Quick MBA for SMEs: Chula We2We Market” จุฬาฯ แก้วิกฤตพิชิต Covid-19: ทางรอดธุรกิจโรงแรมและที่พัก อบรมความรู้ธุรกิจฟรีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ในวันจันทร์ที่  2 สิงหาคม  2564  เวลา 18.00 – 20.00 น.

กล่าวเปิดงานโดย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ

วิทยากร:
รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ
คุณมาริสา สุโกศล หนุนภักดี นายกสมาคมโรงแรมไทย
คุณปริย ตัณฑเกษม เจ้าของ A’more hotels and resorts
คุณวรุตม์ กฐินทอง เจ้าของ Centara Q Resort Rayong

ดำเนินรายการโดย
ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ผู้ช่วยอธิการบดีจุฬาฯ

ลงทะเบียนเข้าอบรมฟรีที่ https://docs.google.com/forms/d/1nHGMVdQUZxjBqwMbkkem_YOTo06VZ0hP5R1AE44Q0yo/edit?usp=sharing

รับชมได้ทาง Facebook: Chulalongkorn University
และ Facebook เพจเครือข่ายพันธมิตร
– ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย: ทปอ
– CBSchula
– CBSacademy
– จุฬาฯ มาเก็ตเพลส
– Brand Buffet

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย