ข่าวสารจุฬาฯ

การบรรยายออนไลน์ เรื่อง “ประเด็นสำคัญในการเก็บและการเตรียมวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ชนิด mRNA ของ Pfizer-BioNTech” EP.2

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญฟังการบรรยายออนไลน์ Chula- Phama-Talk เรื่อง “ประเด็นสำคัญในการเก็บและการเตรียมวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ชนิด mRNA ของ Pfizer-BioNTech”  EP.2 (Pfizer BioNTech COVID-19 vaccine: practical points for storage and preparation) ในวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 – 15.30 น. เพื่อตอบข้อสงสัยของบุคลากรด่านหน้าเกี่ยวกับรูปแบบผลิตภัณฑ์วัคซีนชนิด mRNA ข้อควรระวังในการจัดเก็บ จัดจ่าย ตลอดจนการเตรียมวัคซีน ตลอดจนเตรียมความพร้อมสำหรับเภสัชกรในการจัดการเกี่ยวกับการเก็บรักษา เตรียมผสม จัดจ่ายวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ชนิด mRNA ของ Pfizer โดยมี ผศ.ภก.ดร.บดินทร์ ติวสุวรรณ และ ผศ.ภญ.ดร.ณัฏฐดา อารีเปี่ยม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ เป็นวิทยากร

– เภสัชกรสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมผ่านระบบ Zoom webinar ได้ทาง https://bit.ly/cupharmatalk-vaccine2

– ผู้สนใจสามารถติดตามรับชมการบรรยายได้ทาง Facebook Live Page: Faculty of Pharmaceutical Sciences Chulalongkorn University

ติดต่อสอบถามได้ที่ หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ

E-mail: CE@pharm.chula.ac.th

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย