ข่าวสารจุฬาฯ

บรรยายพิเศษโครงการอาศรมความคิด อรุณ สรเทศน์ ณ ลานเกียร์  เรื่อง “Why start a startup?”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลนิธิ อรุณ สรเทศน์ ร่วมกับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดการบรรยายพิเศษภายใต้โครงการอาศรมความคิด อรุณ สรเทศน์ ณ ลานเกียร์ (เปิดโลกลานเกียร์) เรื่อง “Why start a startup?” โดย ดร.ธาริต นิมมานวุฒิพงษ์ ตำแหน่ง General Manager – True Digital Park บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  ในวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น. ผ่านระบบ Online Zoom Meeting และผ่านช่องทาง Facebook Live คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล 9 ด้าน เพื่อไปปรับใช้ในการเรียนการสอนและใช้ในชีวิตประจำวัน

ลงทะเบียนผ่านสแกนคิวอาร์โค้ดในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 

เข้าฟังการบรรยายทาง Zoom Meeting
https://chula.zoom.us/j/99377519431?pwd=cGhva0lmcTFKWTJ3N2lOYzNMeWNldz09
Meeting ID: 993 7751 9431
Password: 032669

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณศิริกัญญา พงษ์ทองเจริญ ภารกิจบูรณาการการศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ โทร. 0-2218-7812  E-mail: Sirikanya.po@chula.ac.th

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย