ข่าวสารจุฬาฯ

สภากาชาดไทยขอเชิญร่วมสนับสนุนการจัดหาวัคซีน COVID-19 เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงวัคซีนของประชาชน

สภากาชาดไทยขอเชิญชวนหน่วยงานหรือผู้มีความพร้อมตามกำลังร่วมสนับสนุน “กองทุนกาชาดเพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิด-19 สำหรับประชาชน” ร่วมบริจาคเงินผ่าน QR code E-donation รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า สามารถเช็คประวัติการบริจาคผ่านระบบ E-donation ของกรมสรรพากรได้ที่ https://bit.ly/redcross-edonation 

หรือสามารถบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทย กองทุนกาชาดเพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิด-19 สำหรับประชาชน” ประเภทบัญชี “กระแสรายวัน” เลขที่ 623-1-00096-6

กรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารได้โปรดแจ้งความประสงค์รับใบเสร็จโดยแจ้งชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ที่อยู่จัดส่งใบเสร็จ และเบอร์โทรศัพท์ แนบหลักฐานการโอนเงินระบุ “กองทุนกาชาดเพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิด-19” และส่งอีเมลมาที่  donation@redcross.or.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย โทร. 0-2256-4440-3, 0-2255-1218

 www.redcrossfundraising.org

Line@ : redcrossfund

Facebook, Instagram :  redcrossfundraising

twitter : PR_FundRaising


อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย