ข่าวสารจุฬาฯ

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ จัดอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับบุคคลทั่วไป (หลักสูตรออนไลน์)

ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ จัดโครงการอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับบุคคลทั่วไป รอบปลายปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเสริมทักษะในการประกอบอาชีพ โดยคณาจารย์จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

ภาษาต่างประเทศที่เปิดอบรม ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาอิตาเลียน ภาษารัสเซีย ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาโปรตุเกส ภาษาสเปน ภาษาฮินดี ภาษาบาลี และภาษาสันสกฤต

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2564

รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอน https://bit.ly/3jeE572

ตารางวันและเวลาของภาษาที่เปิดสอน https://bit.ly/2VaewMr

สมัครได้ที่  https://www.arts.chula.ac.th/~asc/main/?page_id=1397
(ผู้ใช้งานใหม่ โปรดลงทะเบียนสร้าง Account ก่อน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.facebook.com/ASCCHULA/

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย