ข่าวสารจุฬาฯ

เภสัชฯ จุฬาฯ ชี้ข้อกังวลในการขนส่ง การเก็บรักษาและการฉีด “วัคซีนไฟเซอร์”

จากการบรรยายเรื่อง “ประเด็นสำคัญในการเก็บและการเตรียมวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA ของ Pfizer-BioNTech” EP.2  ซึ่งคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เพื่อตอบข้อสงสัยและเตรียมความพร้อมแก่เภสัชกรที่รับผิดชอบในการรับมอบวัคซีนชนิด mRNA จาก Pfizer และป้องกันความผิดพลาดในการจัดการวัคซีน

ผศ.ภก.ดร.บดินทร์ ติวสุวรรณ และ ผศ.ภญ.ดร.ณัฏฐดา อารีเปี่ยม คณะเภสัชศาสตร์   จุฬาฯ ให้ข้อมูลว่า ในเบื้องต้นคาดว่าวัคซีนจะถูกจัดส่งไปถึงโรงพยาบาลต่างๆ ด้วยอุณหภูมิ -70 องศาเซลเซียส ทางโรงพยาบาลจะเก็บรักษาวัคซีนในตู้เย็นที่มีอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส เมื่อเก็บในตู้เย็นแล้ว วัคซีนจะมีอายุเพียง 1 เดือน หรือ 31 วันเท่านั้น

ผศ.ภก.ดร.บดินทร์ และ ผศ.ภญ.ดร.ณัฏฐดา ได้เผยถึงข้อกังวลในเรื่องการขนส่งวัคซีนจาก โรงพยาบาลต้นทางที่รับกระจายวัคซีนต่อไปยังหน่วยงานย่อย จะต้องมีการควบคุมอุณหภูมิตลอดการขนส่ง รวมถึงประเด็นเรื่องการป้องกันไม่ให้วัคซีนกระทบกระแทก เนื่องจากโครงสร้างของวัคซีน mRNA ค่อนข้างบอบบาง การบรรจุยาในภาชนะเพื่อการขนส่งจึงเป็นความท้าทายที่เภสัชกรต้องวางแผนเตรียมการไว้แต่เนิ่นๆ 

นอกจากนี้ยังมีข้อกังวลในเรื่องวัคซีนชนิด mRNA ซึ่งมีความแตกต่างในการผสมและการบริหารจัดการ เนื่องจากรูปแบบของวัคซีนที่มีความเข้มข้น ต้องเจือจางด้วย 0.9% NaCl solution for injection ก่อนใช้ การเติมตัวทำละลาย การทำให้เข้ากันและการดูดใส่เข็มฉีดยาเพื่อนำไปฉีดต้องทำด้วยความระมัดระวัง วัคซีนที่เจือจางพร้อมใช้ 1 ขวด หากดูดวัคซีนด้วยเข็มฉีดยาที่มีปริมาตรยาตกค้างต่ำจะสามารถดูดวัคซีนและนำไปฉีดได้ 6 โดส เมื่อวัคซีนถูกเจือจางที่อุณหภูมิห้องไม่เกิน 30 องศาเซลเซียสแล้ว จะมีอายุเหลือเพียง 6 ชั่วโมงเท่านั้น

(ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้จาการบรรยาย “ประเด็นสำคัญในการเก็บและการเตรียมวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA ของ Pfizer-BioNTech” EP.2)   

https://www.facebook.com/Pharmacy.CU/videos/552667025888019/

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย