ข่าวสารจุฬาฯ

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ มอบเงินบริจาคสมทบทุนจัดทำ “กล่องรอดตาย”

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 ณ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ (สนจ.) รศ.ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ พร้อมด้วย อ.รศนาภรณ์ วีรวรรณ เป็นตัวแทนคณาจารย์ บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ และผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาคจำนวน 105,000 บาทให้คุณมกร พงษ์ธนพฤกษ์ เลขาธิการ สนจ. เพื่อสมทบทุนจัดทำกล่องรอดตาย พร้อมระบบติดตามบริจาคให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รักษาตัวที่บ้านระหว่างรอเตียง โดยมีคุณอธิศีล ธัญญ์ ณ ป้อมเพชร สาราณียกร สนจ. ร่วมเป็นสักขีพยาน

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ขอเชิญนิสิตเก่าจุฬาฯ และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคยา เวชภัณฑ์ และร่วมสมทบทุนจัดทำกล่องรอดตาย กล่องละ 500 บาท โดยบริจาคเงินผ่านมูลนิธิส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปไทย บัญชี ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 017-2-88191-2 (ส่งหลักฐานการบริจาคเพื่อขอลดหย่อนภาษีมาที่ LINE ID : @donatesurvivalbox) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 09-6991-6363 และโทร. 09-3698-9336

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย