ข่าวสารจุฬาฯ

สาธิตจุฬาฯ เชิญร่วมโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพครู ผ่านระบบออนไลน์

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ จัดโครงการอบรมให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพครู ผ่านระบบออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564 

  • เวลา 09.00 – 12.00 น. อบรมหลักสูตร “ศิลปะเด็ก ฉบับออนไลน์ V.1” โดยมี อ.สุภิญญา สมทา และ อ.นลินทิพย์ คร้ามอยู่ เป็นวิทยากร
  • เวลา 14.00 – 17.00 น. อบรมหลักสูตร “เศษส่วนพื้นฐานเพื่อการต่อยอด” โดยมี  อ.จิรชพรรณ ชาญช่าง และ อ.เชี่ยวเวทย์ เจริญพร เป็นวิทยากร

ผู้สนใจติดตามรับชมได้ที่

YouTube : https://www.youtube.com/user/kusolelearning
Facebook : มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
https://satite.chula.ac.th/โครงการบริการวิชาการ-64/

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย