ข่าวสารจุฬาฯ

เชิญฟังการบรรยายออนไลน์ ชุด “สิงสาราสัตว์ในประวัติศาสตร์การทูตโลก”

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญฟังการบรรยายออนไลน์ชุด“สิงสาราสัตว์ในประวัติศาสตร์การทูตโลก”ในงานสัมมนาบัณฑิตศึกษาของภาควิชาฯ ประจำภาคการศึกษาต้น ปี 2564 ซึ่งมีการบรรยายในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจโดยคณาจารย์และนิสิตภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ดังนี้ 

  • วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564

“คช(สัญ)ลักษณ์ : ช้าง, บริษัทดัตช์อินเดียตะวันออกและการทูตยุโรป-เอเชียในคริสต์ศตวรรษที่ 7”
โดย พิชยะพัฒน์ นัยสุภาพ นิสิตปริญญาเอก

  • วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564

“ช้างอยุธยากับม้าเปอร์เซีย : ของขวัญล้ำค่าในความสัมพันธ์อิหร่าน-ไทยสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”
โดย ผศ.ดร.จุพิศพงศ์ จุฬารัตน์

  • วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564

“ช้างในประวัติศาสตร์การทูตสยามในคริสต์ศตวรรษที่ 19-20”
โดย ผศ.ดร.ดินาร์ บุญธรรม

  • วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564

“ประวัติศาสตร์เกาะแกะ : เอ็ดวิน ดัน กับจักรวรรดิปศุสัตว์ในฮอกไกโด คริสต์ศตวรรษที่ 19”
โดย ทินกฤต สิริรัตน์ นิสิตปริญญาเอก

  • วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564

“วิวัฒนาการการทูตหมีแพนด้ากับนโยบาย soft power ของจีน ในศตวรรษที่ 21”
โดย รศ.ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์

  • วันที่ 4 ตุลาคม 2564

เสวนารวมโดยวิทยากร ร่วมด้วย รศ.ดร.ธีรวัต ณ ป้อมเพชร

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเพจ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ https://www.facebook.com/HistoryChula/

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย