ข่าวสารจุฬาฯ

สัมมนาวิชาการ ประจำปี 2564 “ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ในอนาคตที่ยั่งยืน?”

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและภาคีเครือข่าย จัดสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2564 หัวข้อ “ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ในอนาคตที่ยั่งยืน?” ผ่าน Fackbook Live ระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน 2564 

ฟังการอภิปรายจากวิทยากรภาคประชาสังคมและวิชาการ เพื่อร่วมกันออกแบบการพัฒนาประเทศจากยุคเปลี่ยน (ไม่) ผ่านสู่อนาคตที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ในหัวข้อสัมมนาออนไลน์ 9 ครั้ง ดังนี้

 • ครั้งที่ 1 ถอดบทเรียนการจัดการวิกฤตโควิด-19: ทำอย่างไรไม่ให้มีใครถูกทิ้ง วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น.
 • ครั้งที่ 2 “สังฆะ สาธารณะสงเคราะห์ สังคมสุขภาวะ” ในสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30-16.00 น.
 • ครั้งที่ 3 สังคมเหลื่อมล้ำ: ภูมิทัศน์(ใหม่)ทางนโยบายและการเรียนรู้ทางสังคม
  วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 -12.00 น.
 • ครั้งที่ 4 #แรงงานข้ามชาติ #แรงงานร่วมชาติ​ “จากไร่นา สู่โรงงาน ไซต์ก่อสร้าง ร้านอาหาร เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ
  วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น.
 • ครั้งที่ 5 สัมมนาโต๊ะกลม: ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒน์ที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง?
 • ครั้งที่ 6 สัมมนาวิชาการ: ความ (ไม่) ยั่งยืน กับกระบวนการทางนโยบายสาธารณะ
 • ครั้งที่ 7 สัมมนาวิชาการ: การขับเคลื่อน BCG สู่การเปลี่ยนแปลงผ่านประเทศไทยหลังภาวะปกติใหม่
  วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น.
 • ครั้งที่ 8 สัมมนาวิชาการ: โอกาสและความท้าทายในการปฏิรูปนโยบายแรงงานนอกระบบ หลังโควิด-19
  วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 8.30 – 12.00 น.
 • ครั้งที่ 9 สัมมนาสาธารณะ: ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ในอนาคตที่ยั่งยืน?

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facbook : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย