ข่าวสารจุฬาฯ

จุฬาฯ รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564

ดูสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร และสมัครผ่านระบบออนไลน์ (ระบบรับสมัคร เปิด 1 กันยายน 2564)

ได้ที่  https://www.register.gradchula.com

เปิดรับสมัคร  

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2564

*วันสุดท้ายการรับสมัคร สามารถดูจากรายละเอียดแนบท้ายประกาศแต่ละหลักสูตร

***ระบบรับสมัครจะปิดในเวลา 15.00 น. ของวันสุดท้ายการรับสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ 08-2330-2985 (ในวันและเวลาราชการ)

อีเมล admissionschula@gmail.com, grad@chula.ac.th


ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย