ข่าวสารจุฬาฯ

สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 1 “ถอดบทเรียนการจัดการวิกฤตโควิด-19: ทำอย่างไรไม่ให้มีใครถูกทิ้ง”

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและภาคีเครือข่าย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2564 “ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ในอนาคตที่ยั่งยืน?” ครั้งที่ 1 หัวข้อ “ถอดบทเรียนการจัดการวิกฤตโควิด-19: ทำอย่างไรไม่ให้มีใครถูกทิ้ง ในวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น. ผ่าน Fackbook Live สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ

ร่วมกันศึกษาและการถอดบทเรียนประเมินประสิทธิภาพของนโยบายสาธารณะเพื่อจัดการการระบาดของโควิด-19 และถอดบทเรียนการประสานพลังของภาคประชาชนในการผลักดันแนวทางจัดการกับวิกฤตโรคระบาดที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ฟังการบรรยายและเสวนาโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

  • ดร.ศยามล เจริญรัตน์ หน่วยปฏิบัติการวิจัยความมั่นคงของมนุษย์และความเท่าเทียม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ บรรยายหัวข้อ “ตลาดชาวนาทางเลือกในวิกฤติโควิด-19”
  • ดร.มนทกานต์ ฉิมมามี และ ดร.สุรางค์รัตน์ จำเนียรพล สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ บรรยายหัวข้อ “ผู้สูงอายุยากจนในภาวะวิกฤติโควิด-19: ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน” 
  • คุณอารี คุ้มพิทักษ์ เครือข่ายผู้ติดเชื้อ เอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย  บรรยายหัวข้อ “การตั้งศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 โดยชุมชน (ComCOVID)” 
  • คุณธันยธรณ์ โรจน์มหามงคล ประธานฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาฯ  บรรยายหัวข้อ “โครงการ #น้องฉันต้องได้เรียน”
  • คุณพูลทรัพย์ สวนเมือง ตุลาพันธ์ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ บรรยายหัวข้อ “บทเรียนจากภาคประชาสังคมในงบฟื้นฟู 4 แสนล้าน”

ดำเนินรายการโดย ดร.สุรางค์รัตน์ จำเนียรพล
ผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาโดยสแกน QR Code ที่ด้านล่างโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facbook : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย