ข่าวสารจุฬาฯ

ขอเชิญชาวจุฬาฯ ร่วมการแข่งขัน Squat Online Family โครงการชาวจุฬาฯ สง่างาม

ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ ร่วมกับสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาฯ ขอเชิญชวนนิสิต อาจารย์ บุคลากร นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม มัธยม และสมาชิกศูนย์กีฬาฯ เข้าร่วมโครงการชาวจุฬาฯ สง่างาม พบกับกิจกรรมการแข่งขัน Squat Online Family ชิงของรางวัลมากมายประกอบด้วยการแข่งขัน 3 รุ่น ดังนี้

  1. ประเภทคู่ จำนวน 3 อันดับ (1 คน/รางวัล รวม 6 รางวัล)
  2. ประเภท 3 คน จำนวน 3 อันดับ (1 คน/รางวัล รวม 9 รางวัล)
  3. ประเภท 4 คน จำนวน 3 อันดับ (1 คน/รางวัล รวม 12 รางวัล)

เข้าร่วมกิจกรรมได้ทาง https://www.facebook.com/groups/572260453469011?_rdc=1&_rdr

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 10 กันยายน 2564

ประกาศผลวันที่ 15 กันยายน 2564

ดูวิธีการทำ Squat ได้ที่ : https://www.facebook.com/non39062/videos/1474799729531725

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2218-2848 หรือ 0-2218-2843

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย