ข่าวสารจุฬาฯ

สนจ. ถ่ายทอดความรู้ “กล่องรอดตาย” ให้ชาว ต.บ้านไร่ชาวเหนือ จ.ราชบุรี หนุนดูแลผู้ป่วยโควิดทางไกลผ่าน LINE Official

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 ศ.นพ.กำธร พฤกษานานนท์ อุปนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ (สนจ.) ประจำปี 2564 – 2566 เป็นประธานเปิดการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีระบบติดตามอาการผู้ป่วย Home Isolation บนแพลตฟอร์ม LINE Official “หอผู้ป่วยกล่องรอดตาย” ที่พัฒนาโดย สนจ. ร่วมกับ The Sharpener ให้กับตำบลบ้านไร่ชาวเหนือ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ท่ามกลางความสนใจจากคณะผู้แทนฝ่ายปกครองและอาสาสมัครตำบลบ้านไร่ชาวเหนือเข้าร่วมฟังคับคั่ง นำโดยนายวศิณ หุ่นกลอย สารวัตรกำนัน ทีมพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ชาวเหนือ นำโดยนางสาวอภิญา จันทร์แพง และ พญ.มุกรินทร์ เอี่ยมเมตตา ผู้แทนคณะแพทย์ประจำโรงพยาบาลดำเนินสะดวก ร่วมสังเกตการณ์ด้วย

ตำบลบ้านไร่ชาวเหนือ เป็นพื้นที่ที่ตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด19 สะสมสูงที่สุดในจังหวัดราชบุรี จำนวนทั้งสิ้น 221 ราย และได้ประสานขอรับความช่วยเหลือจาก สนจ. ขอเข้าร่วมเป็นเครือข่ายกล่องรอดตายในภูมิภาคตามโมเดล “จุฬาฯ-บ้านไร่ชาวเหนือ” โดยได้รับกล่องรอดตาย และจัดทำระบบติดตามอาการผู้ป่วย Home Isolation ทางไกลบนแพลตฟอร์ม LINE Official “หอกล่องรอดตายราชบุรี” ที่พัฒนาเป็นต้นแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานของผู้ป่วยในท้องถิ่น โดย สนจ.ในฐานะหน่วยงานแม่ข่ายคาดว่าการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางออนไลน์ครั้งนี้จะแล้วเสร็จภายในเวลา 7 วัน

ปัจจุบัน ระบบติดตามอาการผู้ป่วย Home Isolation บนแพลตฟอร์ม LINE Official “กล่องรอดตาย” ของ สนจ. เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ติดเชื้อโควิด19 เข้าถึงข้อมูลการปฏิบัติตนขณะกักตัวรักษาอาการที่บ้านอย่างถูกวิธีและข้อมูลควรรู้อื่นที่จำเป็น โดยมีสมาชิกเข้าใช้ในระบบแล้ว 80,255 ราย

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย