ข่าวสารจุฬาฯ

รูปรอยของถ้อยคำ: คลังข้อมูลและนิทรรศการออนไลน์ ว่าด้วยความใกล้ชิดระหว่างกวีนิพนธ์กับทัศนศิลป์ ผลงานนิสิตคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโครงการยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศด้านศิลปะ ขอเชิญผู้สนใจชมกิจกรรม “รูปรอยของถ้อยคำ:คลังข้อมูลและนิทรรศการออนไลน์ว่าด้วยความใกล้ชิดระหว่างกวีนิพนธ์กับทัศนศิลป์”ผลงานการศึกษาของนิสิตคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ในวิชา “วิวัฒนาการร้อยกรอง” ทางเว็บไซต์ https://www.tracesofwords.com


นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสวนาต่างๆ ที่น่าสนใจตลอดเดือนกันยายน ดังนี้

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 14.30 น. หัวข้อ “Worldly Words: Contemporaneity at the Intersection of the Visual and the Literary”  
โดย Mr.David Teh, curator and Associate Professor, National University of  Singapore

วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 15.00 – 16.30 น. หัวข้อ “นิตยสารเกย์ในฐานะจดหมายเหตุแบบเควียร์”
โดย กวีวัธน์ ผู้เขียน “Tangerine เปล่า เปลือง เชื่อง ช้ำ” และคุณสันติสุข พระบุญญา นักศึกษาภาควิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ University of Oregon

วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 14.00 – 16.00 น. หัวข้อ “ปะ-ติด-ภาณกวี: ปะ-ติด-ภาณกวี: Workshop เพื่อหาความเป็นไปได้ใหม่ในกวีนิพนธ์”
โดย คุณนักรบ มูลมานัส ศิลปิน และนักออกแบบภาพประกอบ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อรับลิงก์งานเสวนาได้ในทาง  https://www.tracesofwords.com


อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย