ข่าวสารจุฬาฯ

สร้างกุศลกับภาพสวย

เมื่อวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 ณ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ (สนจ.) นายมกร พงษ์ธนพฤกษ์ เลขาธิการ สนจ. เป็นประธานในพิธีมอบภาพงานศิลปะในโครงการ “สร้างกุศลกับภาพสวย” โดยมีศิลปินเจ้าของผลงานศิลปะที่เคยจัดแสดงผลงานหอศิลป์จามจุรี จำนวน 10 ท่าน แสดงเจตจำนงมอบผลงานศิลปะตอบแทนน้ำใจให้ผู้บริจาคในโอกาสร่วมสนับสนุนภารกิจ “ข้าวแสนกล่อง” และโครงการ “กล่องรอดตาย” ตลอดระยะเวลา 4 เดือนที่ผ่านมา คิดเป็นเงินบริจาคมูลค่าทั้งสิ้น 1,800,000 บาท ประกอบด้วยผลงานภาพและศิลปินดังนี้

ชื่อภาพ : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
ศิลปิน : คุณดินหิน รักษ์พงษ์อโศก
ผู้รับ : คุณศักดิ์ชัย ยอดวานิช

ชื่อภาพ : Stay Forever
ศิลปิน : คุณพีระ โภคทวี
ผู้รับ : คุณวรรณพร พรประภา

ชื่อภาพ : ยามเย็นที่บ้านปากงู
ศิลปิน : คุณบุญชนะ ไชยจิตต์
ผู้รับ : ครอบครัวทวีแสงสกุลไทย

ชื่อภาพ : ภาพสวนที่บางแค
ศิลปิน : คุณคัณศรีศิลป์ เอมเจริญ
ผู้รับ : คุณนฑาห์ บุญประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิใจกระทิง

ชื่อภาพ : ริมสระ
ศิลปิน : คุณสมวงศ์ ทัพพรัตน์
ผู้รับ : คุณอุรวี กนกพฤกษ์ บริษัท จุฬาวิศวกรรม จำกัด

ชื่อภาพ : 22.10.2017
ศิลปิน : คุณนาวิน ตันธนะเดชา
ผู้รับ : ผู้แทนบริษัท อควาริสท์ มารีน จำกัด

ชื่อภาพ : สีดา
ศิลปิน : คุณวัฒนา พูลเจริญ
ผู้รับ : รศ.ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ และ อ.รศนาภรณ์ วีรวรรณ อุปนายกสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

ชื่อภาพ : 32 Fish
ศิลปิน : คุณปิ่นนุช ปิ่นจินดา
ผู้รับ : คุณนิภาพรรณ สุขวิมล ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจสอบสวนกลาง

ชื่อภาพ : พระเจดีย์ทอง
ศิลปิน : คุณศุภวัฒน์ หิรัญธนวิวัฒน์
ผู้รับ : คุณสมภพ โปษะกฤษณะ เลขาธิการสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์

ชื่อภาพ : บัว
ศิลปิน : คุณอิทธิพล พัฒรชนม์
ผู้รับ : บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)

ปัจจุบัน สนจ.ได้ดำเนินภารกิจข้าวแสนกล่อง จัดส่งข้าวกล่องให้ชุมชนในพื้นที่ 25 เขตกรุงเทพมหานคร 7 อำเภอในเขตปริมณฑล และ 6 จังหวัดทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 400,578 กล่อง และยังได้เปิดรับบริจาคยาและเวชภัณฑ์เพื่อบรรจุลงในกล่องรอดตายแล้วกว่า 20,000 กล่อง

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย