ข่าวสารจุฬาฯ

“จุฬทรรศน์” ค่ายเสริมทักษะการเรียนรู้ชีววิทยาแก่ครูโรงเรียนมัธยม จ.น่าน

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับภาควิชาชีววิทยา และ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ จัดกิจกรรมการอบรมในรูปแบบกึ่งออนไลน์ “จุฬทรรศน์” ค่ายเสริมทักษะการเรียนรู้ชีววิทยา  สำหรับครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดน่าน  เริ่มกิจกรรมคร้้งแรก ระหว่างวันที่ 4 – 5 กันยายน 2564 

“จุฬทรรศน์” ค่ายเสริมทักษะการเรียนรู้ชีววิทยา มุ่งเน้นให้ครูผู้สอนเกิดทักษะการใช้นวัตกรรมการศึกษา (CU SmartLens) เพื่อการเรียนรู้ธรรมชาติวิทยา ส่งเสริมให้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียมตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FaceBook page : CU Bio-Zoo Camp

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย