ข่าวสารจุฬาฯ

ประชุมวิชาการออนไลน์ “การพัฒนากลุ่มผู้ป่วย : ความพร้อมเพื่อบรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน”

หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ จัดการประชุมวิชาการออนไลน์การพัฒนากลุ่มผู้ป่วย: ความพร้อมเพื่อบรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom webinar ​เพื่อให้ผู้ป่วยมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการดำเนินงานกลุ่มผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิผลในประเด็นต่างๆ อาทิ การวางเป้าหมายและแผนในการดำเนินการ ทั้งกิจกรรมและบุคลากร  การดูแลด้านการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยและผู้ดูแลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การติดต่อกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ได้แก่ อุตสาหกรรม บุคลากรทางการแพทย์ และหน่วยงานรัฐ รวมถึงการหารายได้ในการดำเนินการได้อย่างยั่งยืน

– การประชุมวิชาการ Episode 3 ในหัวข้อ

 “การติดต่อกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ได้แก่ อุตสาหกรรม บุคลากรทางการแพทย์ และหน่วยงานรัฐ” ในวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น.

– การประชุมวิชาการ​Episode 4  ในหัวข้อ

“การหารายได้ในการดำเนินการได้อย่างยั่งยืน” ในวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น.

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (รับจำนวนจำกัด) ได้ที่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5DaiV1XOpplBMz9Cc162aUbg8ilq1NkAVx-bHbHvOkH89VA/viewform

และ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScR_XRHt_ITf_xyBUhwXr0NugEJN86MWJn-dGWNxKBy9ReAiw/viewform

อื่นๆ

เชิญชมนิทรรศการ “กรงวงกต” The Eternal Labyrinth ณ Art4C

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย