ข่าวสารจุฬาฯ

สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 7 “โอกาสและความท้าทายในการปฏิรูปนโยบายแรงงานนอกระบบหลังโควิด-19”

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภาคีเครือข่าย จัดสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2564 “ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ในอนาคตที่ยั่งยืน?” ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ “โอกาสและความท้าทายในการปฏิรูปนโยบายแรงงานนอกระบบหลังโควิด-19” ในวันพุธที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. ผ่าน Fackbook Live สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ หรือ Zoom meeting 

รับฟังข้อเสนอการปฏิรูปแรงงานนอกระบบในภาวะหลังปกติใหม่ เพื่อจัดการกับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบในอนาคต 

ฟังการบรรยายและเสวนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านแรงงานนอกระบบทั้งจากไทยและต่างประเทศ

  • Martha Chen จาก Harvard Kennedy School and WIEGO
    บรรยายพิเศษหัวข้อ “Post Covid-19: A Better ‘New Deal’ for Informal Workers”
  • อัมพันธ์ ธุววิทย์ สังกัด รองปลัดกระทรวงแรงงาน
    บรรยายพิเศษ “แนวปฏิบัติและการจัดการใหม่หลังโควิดเพื่อแรงงานนอกระบบไทย”

การเสวนา “สถานการณ์ ความต้องการ และข้อเสนอนโยบายกู้วิกฤต และแนวปฏิบัติ” โดย

  • ดร.บวร ทรัพย์สิงห์ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คุณพูลทรัพย์ ตุลาพันธ์ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ
  • ดร.โชคชัย สุทธาเวศ ผู้เชี่ยวชาญด้านแรงงานและประกันสังคม
  • ศ.ดร.นฤมล นิราทร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย ดร.กิ่งกาญจน์ จงสุขไกล สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ

โดยมี รศ.ดร.กนกวรรณ มโนรมย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นพิธีกร

ผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาสแกน QR Code ที่ด้านล่างโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือรับชมทาง Zoom ซึ่งมีบริการแปลภาษาอังกฤษ-ไทย โดยลงทะเบียนที่ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfphUmL8KU…/viewform…

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facbook : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย