ข่าวสารจุฬาฯ

จุฬาฯ รับมอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือสู้ภัยโควิด-19 จากกลุ่มสยามกลการและ BYD

เมื่อวันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 ณ บริเวณหน้าเรือนจุฬานฤมิต ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล  ณ อยุธยา รองอธิการบดี ด้านบริหารทั่วไปและศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ รับมอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือจำนวน 8,539,000 ชิ้นจากคุณประธานวงศ์ พรประภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจก. สยามกลการอุตสาหกรรม ในนามของกลุ่มสยามกลการ บริษัท สยาม แอดวานซ์ เทคโนโลยี่ รีเลชั่นชิป จำกัด  ภายใต้โครงการ “BYD Care”  ซึ่งได้บริจาคหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือให้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรจุฬาฯ และดูแลสุขภาพบุคลากร รวมทั้งเป็นการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย