ข่าวสารจุฬาฯ

โครงการบรรยายพิเศษ “อักษรศาสตร์สู่สังคม” เรื่อง “การส่งเสริมการส่งออก K-pop และ K-drama ช่วงโควิด 19”

กลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ คณะอักษรศาสตร์  จุฬาฯ จัดโครงการบรรยายพิเศษ “อักษรศาสตร์สู่สังคม” เรื่อง “การส่งเสริมการส่งออก K-pop และ K-drama ช่วงโควิด 19″  โดย ผศ.ดร.กมล บุษบรรณ์ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ  ในวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 14.00 – 15.30 น. บรรยายออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom 

การบรรยายครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมของประเทศเกาหลี เช่น  K-pop และ K-drama ซึ่งการถือกำเนิดของยุคสมัยใหม่หลังวิกฤตการณ์การระบาดของโควิด-19 มุ่งให้ความสำคัญกับการเข้าสู่เนื้อหาทางออนไลน์มากขึ้น และมีการแลกเปลี่ยนอุตสาหกรรมวัฒนธรรมระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นร่วมกับอุตสาหกรรมการผลิตที่มีอยู่เดิม

ผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://shorturl.asia/M7Dte

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/ResearchArtsCU/ หรือ

โทร.0-2218-4899

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย