ข่าวสารจุฬาฯ

เชิญร่วมงาน Virtual Demo Day “นวัตกรรมทางการแพทย์” เปลี่ยนงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม จุฬาฯ (Chulalongkorn University Technology Center: UTC) ร่วมกับ Sasin Sustainability & Entrepreneurship Center ขอเชิญผู้สนใจร่วมงาน  Virtual Demo Day  พบกับ นวัตกรรมทางการแพทย์ (Medical Innovations) จากห้องปฏิบัติการสู่การประยุกต์ใช้จริง   ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน  2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์  

พบกับ 30 ทีมนวัตกรรมทางการแพทย์ อาทิ ด้าน Medical Devices, Diagnostics, Digital Health และ AI for Health ที่ผ่านการบ่มเพาะจาก Medventures Incubation Program

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ www.cutechcenter.com/medventures หรือสแกนคิวอาร์โค้ดได้ที่ด้านล่างโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์


จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย